Postup nákupu nemovitosti

Nákup každé nemovitosti je velice individuální. Vlivů, které nákup ovlivňují je nespočet, i přesto je ale možné přiblížit vám kroky, které bezpodmínečně musí každý kupující projít. 

 

  • Výběr nemovitosti – kupující musí pečlivě zvážit účel nákupu, umístění nemovitosti a výši investice. Při výběru nemovitosti je důležité klást důraz na statut nemovitosti

 

  • Prohlídka nemovitosti – nedílná součást výběru nemovitosti. V případě připravovaných projektů je zájemci k dispozici projektová dokumentace, smlouvy s developery a další dokumenty. 

 

  • Kaufanbot – závazná nabídka koupě. Jedná se o dokument srovnatelný se smlouvou o smlouvě budoucí neboli předkupní smlouvou, kterou deklarují kupující i prodávající za jakých podmínek dojde k uzavření Kupní smlouvy. Znění Kaufanbotu má zákonem dané náležitosti a jde o závazný právní krok.

 

  • Kupní smlouva – smlouva, kterou vytvoří pověřený advokát nebo notář na základě podepsané smlouvy Kaufanbot. Spolu s kupní smlouvou obdrží kupující i další dokumenty, které rakouského právo vyžaduje (např. prohlášení o tom, že finanční prostředky nepocházejí z trestné činnosti). Pravost podpisů na smlouvě musí být ověřena a toto ověření je možné provést i v České republice.

 

  • Notář nebo advokát– po podpisu Kupní smlouvy oběma stranami je notář zodpovědný za převod nemovitosti a její zapsání do Katastru nemovitostí. Převod a zapsání nemovitosti na nového vlastníka následuje po podpisu kupní smlouvy a převodu kupní ceny nemovitosti na věřitelský účet. 

 

  • Předání nemovitosti – následuje po zavkladování nemovitosti do Pozemkové knihy. Kupující dostane předávací protokol a klíče od nově nabyté nemovitosti. 

BUĎTE V OBRAZE!
ODEBÍREJTE NOVINKY ZE SVĚTA RAKOUSKÝCH REALIT!

Zadáním emailové adresy souhlasíte se zasíláním newsletterů. K žádným jiným účelům není email používán. Můžete se kdykoliv z odběru odhlásit.

Sázíme na individuální přístup

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás.